Hopp til innholdet

Loppeinstruks

Korpsets viktigste inntektskilde er vårt årlige loppemarked som nå skal avholdes i Vestfossen Flerbrukshall.

Sesongens loppemarked går av stabelen den 25. og 26. mars 2023

Et vellykket loppemarked krever gode forberedelser, og en innsats fra alle korpsfamilier.

For korpsets skyld håper vi at alle familier driver aktiv PR for loppemarkedet, og sier JA TAKK til lopper. Vi oppfordrer til at flest mulig leverer loppene direkte på låven slik at det blir mindre kjøring.

Loppetelefon  – 47 64 02 73

Vedlagt følger liste for hentegrupper. Dersom oppsatt måned ikke passer, bytt internt og send epost til undertegnede.

Den som står øverst hver måned er ansvarlig for å organisere/fordele oppgaver den respektive måned. NB! Sjekk hvem på gruppa som har tilgang til bil med hengerfeste.

Hentegruppene møtes på låven hver tirsdag kl 18.00 i den måned man er satt opp.

Lopper hentes inn primært på tirsdager og det vil være folk på loppelåven i Oreveien 20 A på Loesmoen for å ta imot.  

I mars og april må lopper også hentes andre dager i uken.

Korpset har en egen henger. Se vedlegg med info og instruks for bruk av hengeren.

Geir Arne Skauge (91392782) vil betjene loppetelefonen i hele perioden. Han tar kontakt med den ansvarlig på hver gruppe hver gang det kommer inn oppdrag om hentinger.

I utgangspunktet er de fleste lopper av interesse. Men det har vist seg at vi noen ganger tar imot en del lopper som ender som søppel. For å redusere faren for å ta imot ”søppel” – ta hensyn til følgende når du henter lopper. Vi vet dette kan være vanskelig men vær diplomatisk og prøv å få ”leverandørene” til å forstå vår situasjon.

Lopper skal være salgbare. Vurder loppenes tilstand. Tror du loppene er lite salgbare, ikke ta dem med. Dersom de ikke er hele (eks. rifter i sofastoff/mangler håndtak etc) skal de ikke medtas.

Dersom det er ting du ser som kan ha større verdi så settes disse på merket plass på lageret.

Hvitevarer skal ikke medtas Det er liten interesse for hvitevarer. Brorparten av det vi mottar må vi selv kaste. Folk bytter ikke ut før gjenstanden er dårlig. Resulterer i mye arbeid og kostnader for å bli kvitt dem.

TV’er: Den gamle TV’en (tjukkasen) er ikke salgbar.

Kontorutstyr: Kontorutstyr som pulter, arkivskap, hyller og kontormaskiner er ikke salgbart. Kontorstoler er salgbart og kan aksepteres.

Pianoer. Pianoer har ikke vært noen stor slager. Tunge løft og vanskelige å selge. Er det gode instrumenter (dersom ingen på gruppen kan vurdere, kontakt undertegnede) kan vi ta imot og legge de ut på finn.no.

Varer som trenger spesiell lagring.

Store sengesystemer, reolpakker, hyllesystemer til stue etc. hvor det er mange deler i settet har vi problemer med å lagre godt og sette sammen etterpå og dette ender ofte som søppel. Vurder om det kan lagres/pakkes sammen ved henting.

Lossing på loppelageret Når loppene ankommer loppelageret skal de losses av henger. Småvarer settes på anviste paller og møbler plasseres slik at jekketralle kan benyttes på lageret.

Vi vil i år også benytte låven i Vestfossen til lagring av møbler uten stoff. En del av arbeidsoppgaven ifm henting vil også bestå i å kjøre varer dit.

NB! Det er ikke tillatt å fjerne/selge lopper fra lager uten samtykke fra leder i økonomiutvalget.

Torgeir Finnerud

Mobil 970 27 367

torgeir.finnerud@gmail.com

 

Informasjon og retningslinjer for ØES loppehenger BW 2382

Ansvarlig for loppehengeren er leder av dugnadsutvalget, og vedkommende  har også ansvar for at nedenstående informasjon blir gjort tilgjengelig for korpsets medlemmer og at retningslinjene blir fulgt.

  • Hengeren skal alltid lagres i egen garasje på «loppelåven».
  • Styret i korpset har bestemt at hengeren ikke skal lånes bort til medlemmer eller andre for privat bruk.
  • Øvre Eiker skolekorps har en skriftlig avtale med  Øvre Eiker Musikkorps om lån av hengeren til kjøring av instrumenter.
  • Vognkort del 1 finnes på veggen inne i hengeren.
  • Vognkort del 2 skal lagres hos korpsets leder.
  • Hengeren er utstyrt med 2 sett nøkler. Den ene nøkkelen skal være hos leder for dugnadsutvalget leder eller hos ansvarlig for loppetelefonen, og den andre hos henteansvarlig i hentegruppene. Disse skal alltid vite hvor nøklene befinner seg og sørge for at nøklene blir levert tilbake til avtalt tid.
  • Hengeren er utstyrt med ny type strømkontakt, gammel type strømkontakt er festet på draget på hengeren. Ved bruk av gammel type kontakt skal denne settes på plass på draget på hengeren etter bruk.
  • Henteansvarlig skal sjekke at hengeren ikke har skader ved overlevering av nøkler og plikter å informere om eventuelle skader ved tilbakelevering av nøkler.
  • Ved skade på hengeren, skal dette umiddelbart meldes til leder av dugnadsutvalget som skal sørge for at skaden blir utbedret og meddelt styret.
  • Det påligger alle brukere av hengeren å ta vare på denne på best mulig måte.

Styret i  Øvre Eiker skolekorps

Januar 2018