Hopp til innholdet

Instrumenter / uniformsreglement

§ 1
Uniform, som holdes av korpset, består av:
Jakke, slips, bukse, hatt, regntøy og hvit noteveske.
(Aspiranter/rekrutter har rød genser – ikke jakke og hatt ) Medlemmene må selv holde: Skjorte, sokker og svarte sko. Korpsets tillitsmann bærer gul snor om venstre skulder.

§2
Korpsets uniform og hvite noteveske må bare brukes når det blir gitt beskjed. Regnfrakken må henges opp til tørk etter at den har vært i bruk, og brettes pent sammen før den legges ned i notevesken igjen. Ingen del av uniformen som korpset holder må brukes utenom.

§ 3
Uniformens vedlikehold påligger korpsmedlemmet, og den skal holdes i god stand.

§ 4
De utlånte uniformer og instrumenter eller annet av korpsets eiendeler, skal behandles forsiktig. Skader oppstått ved uforsiktig behandling må erstattes av medlemmets foreldre. Styret avgjør om kostnaden skal bæres av korpset eller medlemmets foreldre i tvilstilfeller.

§ 5
Vedlikehold av instrumenter skal utføres av korpsets samarbeidspartner. Et skadet instrument levers korpsets materialforvalter som sørger for reparasjon og eventuelt låner ut andre instrumenter.

§ 6
Ved utlevering av uniform betales en leie. Årsmøtet vedtar leiens størrelse.

§7
Ved utlevering av instrument betales en leie. Årsmøtet vedtar leiens størrelse.

§8
Ved innlevering av uniform, eller ved bytte av enkelte plagg, skal det innleverte være nyrenset med rensemerket på. Dersom det ikke er renset, må medlemmet betale renseregningen.

§9

Det utdeles stjerne til medlemmene for hvert år de har vært medlem i korpset. Ved utdeling av medaljer er det det totale antall år en har vært medlem i et skolekorps, tilsluttet NMF, som er grunnlaget. Ansiennitet opparbeidet i annet korps tilsluttet NMF, skal altså medregnes.

Stjerner utdeles før sommeren for de som har vært medlem siste år. De som begynner i løpet av høsten, får godskrevet et helt år.

Revidert 2006