Hopp til innholdet

Korpsene våre

Øvre Eiker skolekorps er inndelt i 3 grupper. Aspiranter, Juniorer og Hovedkorps.

Hver vår er det rekrutteringskonserter på skolene  i 1. – 4.klasse. En tirsdag rett etter kan man komme på korpset og prøve instrumenter og sette opp en ønskeliste og i etterkant få delt ut instrument. Korpset har løpende opptak gjennom høsten og vinteren også. Les mer om å bli med i korpset her.

Hovedkorpset har konserter hvert år, sammen med junior- og aspirantkorpset.

Terminliste finner du her

Aspirantkorps

Hver tirsdag kl. 17:30-18:10 har aspirantkorpset fellesøvelse på Hokksund Ungdomsskole. Aspirantkorpsets dirigent heter Petter Anthon Næss.

  • oppmøte 17:15
  • Øvelse 17:30 – 18:10

Juniorkorps

Etter et år i Aspirantkorpset, begynner man i Juniorkorpset. Her går man i 1-2 år, før man blir med i Hovedkorpset. Juniorkorpset har fellesøvelse på Hokksund Ungdomsskole hver tirsdag kl. 18:15-19:30. Dirigent for Juniorkorpset er Petter Anthon Næss.

  • Oppmøte kl 18:00
  • Øvelse 18:15 – 19:30

Hovedkorps

I hovedkorpset kan man være med til man går ut av 3. Klasse i videregående skole, dvs til man er 19 år.

hovedkorpset har fellesøvelse på Hokksund Ungdomsskole hver tirsdag kl. 18:00-20:15. Dirigent for hovedkorpset er Caroline Wefring.

  • Oppmøte 17:45
  • Øvelse 18:00-20:15

Les om våre dirigenter PetterAnthon Næss og Caroline Wefring her