Forord av Steinar Karlsen

Da jeg høsten 1999 ble spurt om å skrive 50-års beretningen ante jeg ikke hva jeg gikk til.
Arbeidet har vært meget omfattende. Det har medgått adskillige timer. Det har vært vanskelig å framskaffe stoff. Mye mangler, mye er sikkert ute på bygda. Det som beretningen inneholder er et sammendrag av det jeg har funnet.
Et tips til det til enhver tid sittende styret og interesserte medlemmer om å samle artikler, bilder m.v. til korpsets senere bruk. Dette var et savn.
Til slutt sier jeg takk for oppdraget.

Steinar Karlsen.

——————————————————————————–

Hokksund Guttekorps ble etter initiativ fra Hokksund Velforening stiftet 15. mars 1950.

Da Hokksund Hornmusikk var nedlagt noen år tidligere var det mange som ønsket å få startet et korps på stedet. Likevel kom kunngjøringen som en overraskelse på mange.
Det første som er skrevet om ”Guttemusikken” i Hokksund Vel,s protokoll er følgende:
Medlemsmøte tirsdag 21.02.1950.
Spørsmålet ”Guttemusikken for stedet ble drøftet og man vedtok følgende forslag fra R. Adler
”Styret velger en komite for ”Guttemusikksaken” som fremsetter sitt syn, sine arbeidsresultater og ev. forslag på neste møte.

STYREMØTE 15.03.1950 (som ble stiftelsesdatoen)
”Guttemusikken”
Til komite for saken valgtes:
Rolf Adler (formann), Karen Berg, Thomas Ingebretsen, Astrid Bekken, med Arnt Kristiansen og Per Aasen som 1. og 2. varamann.
Sofus Skibrek opplyste om at kommunen har bevilget kr. 500.- for Guttemusikken. Disse blir disponible så snart korpset blir aktivt.
Komiteen fikk mandat til å henvende seg til Arbeiderforeningens musikkorps v/formann Arnt Kristiansen, for å mulig å få gjenopptatt virksomheten foreløpig. Komiteens oppgave blir å undersøke muligheten for anskaffelse av instrumenter, utrede spørsmålet om finansiering m.m
Korpsdannelsen ble bekjentgjort, og interesserte kunne tegne seg som medlem for kr. 2.- pr.år Interessen uteble ikke, og rundt 30 gutter meldte seg. Korpset fikk overta de gamle instrumentene etter Hokksund Hornorkester, men disse var gamle og trengte reparasjoner. Nye instrumenter måtte skaffes, noe som var vanskelig, da det enda var rasjonering og lite varer. Her ble fru Karen Berg redningen, da hun hadde mange bekjente i de kretser. Instrumentene kom fra Sandefjord, Hønefoss og Oslo. Mange ganger måtte fru Berg ta penger fra egen pung for å få betalt instrumentene.
Som korpsets første dirigent ble ansatt Andor Alfredsen.
Som økonomisk støtte for korpset ble det 24.08.1950 stiftet en Venneforening som bestod av foreldre og andre interesserte med Borghild Fisknes som formann.
Denne forening var korpsets store støtte fram til 1968 da korpset ble løsrevet fra Hokksund Vel.

Generalforsamling 19.04.1951.
Hokksund Guttekorps årsberetning ble opplest og mottatt med applaus.
Fra beretningen medtas: 7. sept.kontingent for 21 medl. kr. 63.- (Første regnskapsposten som er ført.) 38 støttemedlemmer betalte kr. 114.-. Mye loddsalg det første året
Formann: Rolf Adler, kasserer/sekr. Karen Berg, styremedlem Astrid Bekken og Thomas Ingebretsen.
Etter komiteens ønske ble denne utvidet med 2 nye medlemmer:
Emil Rasmussen (festkomite) og Lars Hansen (materialforvalter)

Årsmøte 27.03.1952.
Fra beretningen: Ved avholdt danseaften 20/10-51 ble overskuddet kr. 22.-
Til guttekorpsets styre ble valgt:
Formann: Johan Bolstad
Medlemmer: Rolf Adler og Karl Hansen
Materialforvalter: Lars Hansen
Hokksund Guttekorps Venner velger 3 medl., pluss 1 revisor

Årsmøte 23.03.1953.
Fra beretningen/regnskapet: Leie av Woldstads buss kr. 20.-. Overskudd fra St. Hans fest Kr. 700.-.
Til guttekorpsets styre ble valgt:
Formann: Johan Bolstad
Medlemmer: R. Adler, Karl Hansen og Trygve Thorgersen.

——————————————————————————–

1953 – 1955.

I styremøte på ”Langerud” 21/4-53 vedtok styret at det skulle inntas ca. 15 rekrutter fra høsten 53 og framover (3. og 4. klasse) Det ble videre bestemt at øvelsene skulle foregå på Sanitetsforeningens lokale.
12/10-53 forelå oppsigelse fra dirigent Alfredsen. Styret besluttet å forespørre flere bl.a. Rolf Andersen. Inntil dirigentspørsmålet ble avklart ble Einar Kristensen spurt om å vikarere noen uker. Han svarte ja, og dermed var dirigentspørsmålet egentlig løst for de neste 20 årene. Einar ble en del av Hokksund Guttekorps i fortsettelsen.
I tiden 27. – 28. juni 53 deltok korpset på Landsguttemusikkstevne på Gjøvik. 30 gutter deltok. Kostnad av kr. 926.-. Trygve Thorgersen og Emil Rasmussen var reiseledere.
Styret vedtok på våren 1953 at ”de som skofter musikkprøvene har liten sjanse til å bli med på musikkstevnet på Gjøvik.”

1955
På styremøte hos Jens N. Skar 14/1-55 kom det forslag om å ta opp 10 aspiranter. Følgende navn hadde vært på tale (som i dag å bli medlem av Lion, Kiwani, Rotary) Svein Hansen, Bjørn Berg, T. Oskasin, Jan Kraft, Arne Hansen, Kristiansnen og Tuko.
20 elever ble opptatt under ledelse av barberer Simensen. Undervisningen foregikk på sentralskolen.
Det ble ringt Slagerforlaget om lån av instrumenter, da det var begynt så mange nye. Styret fikk til svar at noe skulle vi da få (men det kom aldri noe.).
18/2-55 ble det avholdt 5-års jubileumskonsert i kinoen. Gjestekorps var Skotselv Musikkorps som selv fylte 65 år. Surt og dårlig vær, men likevel bra frammøte. Jens N. Skar leste 5-års beretningen, og Alfredsen/Kristensen ble takket for innsatsen.
Korpset påtok seg arrangementet av kretsstevne i Hokksund 25. –26. juli 1955.
Det deltok 22 korps med 763 gutter. Stevnekontingent – kr. 16.-.

Høsten 1955 (sept.) ble det vedtatt å ta inn flere aspiranter gjennom annonse således:
”Hokksund Guttekorps inntar nye elever til notekurs, alder 9 –10 år. Møter på Hokksund skole 13/9-55 kl. 19.00. Kulepenn medtas.”
Resultatet ble at 30 gutter møtte fram. Styret ville gjerne beholdt alle sammen, men ved vurdering og loddtrekning ble 20 plukket ut (15/9-55) Willy Simensen var hjelpedirigent og notelærer.

——————————————————————————–

1956 – 1960.

1956
På Landsstevnet i Skien, 1956 deltok 26 gutter.
Korpsets medlemstall ligger i denne perioden på mellom 28 og 37 medlemmer.
Nytt banner ble innviet i 1956. Pris kr. 1.500.-.
Formann i disse årene var Jens N. Skar.

1957
I 1957 deltok korpset med 25 gutter på kretsstevne i Larvik Etter stevnet fikk korpset regning på kr. 10.- for ødelagte madrasser. Leif Engh påsto at ingen madrasser var ødelagt av våre gutter. (Beløpet ble likevel sendt.)

1958
Landsstevne i Trondheim 27.- 30. juni 1958 ble en flott opplevelse Hokksund Guttekorps

1959
Til Borrestevnet 27. – 28. juni 1959 deltok 37 medlemmer i nyinnkjøpte uniformer fra Harvik til en pris av kr. 7.750.-.
Det ble vedtatt å gi utmerkelse til guttene. 1 stripe til de som ikke hadde vært borte mer enn 3 øvelser i året.

1960
Ballongsalg 17. mai var en stor inntektskilde i årene før og etter 1960. Honorar for å spille for kommunen var kr. 150.- Medlemskontingenten var kr. 5.-.
Hokksund Guttekorps fylte 10 år i 1960. Jubileumskonsert tirsdag 15/3 med Øvre Eiker Ungdomskorps som gjestekorps, og jubileumsfest 19/3 med middag kl. 20.00.
Entre kr. 2.- for voksne og kr. 1.- for barn. Som toastmaster fungerte Leif Engh.
Formann i jubileumsåret var Jens N. Skar.

——————————————————————————–

1961 – 1965.

1961
Landsstevne i Bergen, 1961 hvor 30 gutter deltok. Reiseledere Th. Stueflaten og Arne Skogstad.
Einar Kristensen slutter som dirigent ved sesongens slutt (1961) Som ny dir. ansettes Wiggo Hennum for kr. 30.- pr. kveld.
På høsten 1961 ble kontingenten hevet fra kr. 5.- til kr.10.-. Jens N. Skar ga seg som formann Leif Engh overtok.
I des. 61 søker Einar Kristensen om å få kjøpe sin uniform for kr. 75.-. Enstemmig vedtatt p.g.a. at uniformen var skreddersydd.

1962
Utover i 62 og 63 forgår øvelsene under dårlige forhold på Meierisalen. Dirigentspørsmålet ble en viktig sak i 1962. Både Øvre Eiker Ungdomskorps og Hokksund Guttekorps ønsket å skifte dirigent.
Korpset hadde 40 gutter, hvorav 12 aspiranter. Dirigentspørsmålet ble løst ved at Einar Kristensen kom tilbake høsten 1963. Lønn kr. 25.- pr. øvelse.
Korpset ble påmeldt til Landsstevne i Oslo juni 1964, men denne ble senere trukket.

1963
10/10-63 ble det på styremøte hos Leif Engh besluttet å kjøpe inn stjerner for antall år til medlemmene, pluss skuldersnor til tilitsmannen i korpset. Korpset var nå inne i en dårlig periode med sviktende medlemstall, 22 medl. pluss 12 aspiranter. Nytt øvelseslokale ble på kinoen. En av de sikre inntektskildene disse årene var griselotteriet. Det ble hvert år innkjøpt en gris på ca. 70 kg. fra Skar. Grisen kostet ca. kr. 450.- og innbrakte hvert år et brutto loddsalg på ca. kr. 1.000.- . Leif Engh ga seg som formann høsten 1963. Kristoffer Nyhus ble ny formann.

1964 ble et merkeår for korpset i og med det ble vedtatt å ta opp jenter.
Styremøte 26/11-64. Inntak av jenter i korpset.
Etter en lengere debatt vedtok styret enstemmig, som en prøveordning å oppta jenter i korpset. Jentene må være fylt 10 år for å bli opptatt.
Det viste seg fort at det var et riktig valg. Allerede i 1965 er det 28 jenter med.

1965
Odd Wennberg ble valgt til formann i april 1965.Kretsstevne i Sandefjord 6.-7. juni. Det ble vedtatt nye satser for spilling 1. og 17. mai.
Kr. 300.- pluss kr. 25.- for dirigent. Øvelsene ble flyttet til Skauholt.
Korpset feiret 15 –års jubileum med konsert i Hokksund kino 18/11-65.

——————————————————————————–

1966 – 1970.

1966
1966 startet hyggelig ved at korpset arvet kr. 4.500.- fra Martha Fjerdingstad. Kretsstevne samme år var på Teie v/Tønsberg.
Einar Kristensen sa opp som dirigent, og som ny ble tilsatt Gunnar O. Lintvedt.
Ny tilitsvalgt etter Sverre Nygård ble Tor Hannevig. Korpset er nå oppe i 43 medlemmer, herav 13 apiranter.

1967
Til årets sommerleier i Horten (1967) ble påmeldt Stein Wennberg og Jan Jørgensen.
Gunnar O. Lintvedt slutter som dirigent etter ett år grunnet militærtjeneste. Igjen overtar Einar Kristensen

1968
1968 var et merkeår for korpset som helt siden stiftelsen i 1950 har vært underlagt Hokksund Vel. Odd Wennberg tok initiativ til at korpset skulle prøve å stå på egne bein. Et 3-mannsutvalg m/Jens N. Skar fra Hokksund Vel, Hjørdis Jørgensen fra Venneforeningen og Odd Wennberg fra Guttekorpset ble nedsatt til å utrede nye lover, herunder etter hvert også navnebytte.
Venneforeningen ble formelt oppløst tirsdag 4. mars 1969. Siste leder Bjørg Repstad.

Korpsets nye navn ble: HOKKSUND JENTE- OG GUTTEKORPS.

Første formann etter løsrivelsen ble Svein Wold. Av andre ting i denne perioden kan nevnes Landsdelsstevne i Bergen med 11000 deltakere. Sommertur til Kristiansand. Kontingentforhøyelse fra kr. 20.- til kr. 30.- pr. år. 63 medlemmer, herav 30 aspiranter.

1969
G.O.Lintvedt tilbake som dirigent etter militærtjeneste 01.02.69. Protokollen betegner 1969 som et mellomår.

1970
I 1970 synes dirigenten kvaliteten på korpset er så dårlig at han fraråder spilling på gratiskonserten i Vestfossen 15. mars. Styret avviste forslaget.19. mars sier dirigenten opp sin stilling grunnet samarbeidsproblemer med styret. Einar Kristensen overtar på ny dirigentpinnen fra 31. mars.
20- års jubileumskonsert søndag 31. mai kl. 18.00 i Hokksund Gymnas med ordfører Børseth-Bjørnsen og kretsformann Høiaas tilstede.
Jubileumstur til Kerteminde med 47 gutter og jenter.
Formann i Jubileumsåret: Svein Wold. Korpstilitsvalgt: Trine Styve Varlo.

——————————————————————————–

1971 – 1975.

1971
Korpset var på tur til Stavanger (1971)
Jens N. Skar og Einar Kristensen fikk tildelt N.M.F.s fortjenestemedalje for 30 års virke i korpsbevegelsen. En av korpsets stiftere og formann/tilitsvalgt gjennom alle år korpset har bestått, Jens N.Skar døde plutselig høsten 71.

1972
Einar Kristensen sluttet til jul og Bjørn Abrahamsen overtok 01.01.72.
Oddvar Hovind ble valgt til formann på årsmøtet 8. mars 1972. Jan Bærland ble valgt som tilitsmann for korpset.
Ståle Sundt Hansen var eneste deltaker fra Jente og Guttekorpset på Sommerskolen i Musikk, Horten
På sin 65 års dag den 27/9-72 ble Einar Kristensen utnevnt til æresmedlem.
Landsstyret i N.M.F. vedtok året etter å tildele Dirigentmedaljen til Einar, samtidig som han ble tildelt korpsets eget nyinnstiftede ”hederstegn”.

1973
Øyvind Aas (19 år) tilsettes som dirigent på prøve fram til sommeren 1974.
Videre ble det bestemt å gå til innkjøp av ny fane. Avduking skjedde på korpsets juletrefest 28. des. 1973.

1974
Korpset deltok i Ruseløkka Skolekorps jubileumsstevne i Frognerparken hvor Einar K. fikk overrakt Dirigentmedaljen.
Øyvind Aas slutter som dirigent sommeren 74 p.g.a. skolegang. Roar Schøne overtar fra august 74. Ny formann fra 18/9-74, Kåre Rønningen
Sommerturen gikk til Trondheim over Røros i tiden 21.-25.juni. 54 deltakere.

1975
Korpset 25 år 1975.
Jubileumskonsert i juni. K. Rønningen trekker seg som formann i mars, og Ole B. Solberg rykker opp. Korpset har i jubileumsåret 32 medlemmer og 26 aspiranter

——————————————————————————–

1976 – 1980.

Protokoller etter 1976 ikke funnet, bortsett fra enkelte år. I 1977-78 var Narve Lind formann.
Korpset har 42 medlemmer og 32 aspiranter. Korpstilitsvalgt er Ingunn Lind.

Det er innført 5-års medalje. 15 medaljer utdelt.
Korpset deltok på sommerfestivalen i Tvedestrand.

1980
Korpset 30 år 1980.
Kretsstevne i Hokksund, 1. juni med 800 musikere + besøk av Gardemusikken.
Danmarkstur 21. – 28. juni, pluss jubileumskonsert på Gymnaset, 30. nov.
Dirigent i jubileumsåret: Gunnar O. Lintvedt.
Formann: Oddvar Hovind.

——————————————————————————–

1981 – 1985.

1981
Sommerturen 81 gikk til Janitsjarfestivalen på Hamar, 20.-24. juni, med Hans B. Solberg som dirigent.
Korpset rev et lagerskur v/ Loe Bruk som ga kr. 4.000.- i kassa.
Korpset har 29 medlemmer og 25 aspiranter.
Formann i 1980-81: Tore Sørby

1983
Gunnar O. Lintvedt var dirigent i 1983

1985
Korpset 35 år 1985.
35 års jubileumsfest på Arbeideren 16. mars, hvor 85 gjester med ordfører Steinar Karlsen m/frue, og kretsformann Roar Skryseth var til stede.
Formann i jubileumsåret: Magne Nedberg.
Dirigent: Major Rolf Andersen

——————————————————————————–

1986 – 1990.

1986
Tur til Østerrike 1986
Nye satser for medlemskontingent ble fastsatt på årsmøtet 1/10-86 til kr. 300.- pr. år.
Som ny formann på samme møte ble valgt: Dagny Nakkestad.

1987
I 1987 deltok korpset på Skjærgårdsfestivalen, Nøtterøy, i tiden 19.-21. juni.

1988
I 1988 deltok korpset i Mandals-festivalen. Med ny buss fra NSB kjørte vi til Mandal. Vel framme på skolegården smalt det. Skoleplassen var helt tom , bortsett fra et basketball-stativ midt på plassen som vår sjåfør ikke så. Sjøføren var lei seg for at den nye bussen fikk skade i fronten, men vaktmesteren var glad, for han skulle fjerne stativet likevel.
Sist på 80-tallet ble det innført ”juleskrubb” og ”grautfest”. Juleskrubben med foresatte foregikk i svømmehallen, mens grautfesten i hovedsak var hjemme hos fam. Firing. Tiltakene var meget populære hos medlemmene. På sommeren ble det arrangert telttur. (uten ledere)

1990
Korpset 40 år 1990.
Jubileumsfest på Arbeideren 17. mars, m/ordfører Erling Ask m/frue tilstede. Korpset fikk overrakt nytt banner. Jubileumskonserten ble holdt på Hokksund Gymnas, 18. mars, hvor flere av korpsets egne medlemmer var solister med stor suksess.

I forbindelse med jubileet ble det 4. juli arrangert tur til Mallorca, hvor 52 korpsmedlemmer deltok. Søndag kveld var korpset hovedattraksjonen på Tjæreborgsenterets hovedsene, hvor de holdt en 1.5 timers festkonsert. Turen ble uforglemmelig da en fortsatt kan huske episoder som 5 jenter i badedrakt, miniskjørt og solbriller som sang ”Memory”, et fødseldagsselskap hvor Olav Steinset og Tone Bache Engh var midtpunktet, utkledningskonkurranse blant foreldrene og ikke minst da Per Engh ble kastet ut i bassenget med klærne på.
Dirigent og leder på turen var Magne Nedberg
Reisemålet var Sea Club, Alcudia, som viste seg å være midt i blinken for en korpstur.
Formann i jubileumsåret: Magne Nedberg.
Dirigent: Major Rolf Andersen. Ny dirigent fra høsten 90: Bjørn Bogetvedt

——————————————————————————–

1991 – 1995.

1991
Formann 1990-1992 – Per Engh

Fan-klubb.
Korpset hadde dratt i gang en Fan-klubb blant medlemmenes foresatte. Ideen om et eget banner ble unnfanget sommeren 1992 og mesterverket tegnet av Sverre Nygård og laget av Ellen Ødegård Grønli ble overrakt ved sommeravslutningen på Hokksund Båt og Camping, St.Hansaften. Den første offisielle bruk var under ”Spill Levende” festivalen på Lillehammer/Gjøvik, hvor 24 fanklubb-medlemmer gikk under banneret.

1992
Formann 1992-1993 – Steinar Karlsen
Korpset teller 50 medlemmer, herav 14 aspiranter.
På 90-tallet deltok korpset ved flere anledninger i ”Buskerud-festivalen”, hvor de hentet hjem (gull og ære) 1. ærespriser i 2. divisjon. 1993 var et slikt år hvor korpset oppnådde 1. ærespris i 2. divisjon med 91 poeng. Jubel og glede blant medlemmer og foresatte.
Seminar på Rjukan ungdomsherberge i oktober 92, hvor snøværet hjem kanskje huskes best.

1993
Nordisk Korpstreff i Kerteminde, 20.-23. mai 93 hvor 52 reiseglade små og store deltok.
Under turen ble det laget en sang hvor komponist var Kjetil Karlsen og sensor og sekretær var Karina Stehl. Sangen har 16 vers, men kan ikke inntas her.

Verdensrekord.
Korpset deltok i ”Spill Levende” festivalen på Lillehammer/Gjøvik med overnatting i Snertingdal, 24.-27.juni 1993. Sammen med ca. 25000 andre korpsmusikere var vårt korps med under arrangementet i olympiabakken lørdag 26. Prøve OL
27. juni var korpset med på å sette verdensrekord på Hamar Flyplass.
Verdensrekorden lyder på følgende: 6017 musikere, drillere, og fanebærere marsjerte 940 meter nedover flystripa i 15. minutter og spilte ”Gammel Jegermarsj” sammenhengende.

Verdens største marsjerende korps. Korpset er fortsatt innehaver av rekorden.

1994
Formann 1993-1994 – Henning Johansen
Nederlandsturen.
27. juni til 5. juli 94 var korpset på tur til Nederland under ledelse av Henning Johansen og Rolf Andersen. Fra turen inntas et reisebrev skrevet av Karina Stehl og Kjetil Karlsen.

HIER HEEFT U HOKKSUNDS KORPS!
Det var den gangen da det var altfor varmt, altfor lite buss og altfor mye bagasje. Det var akkurat den dagen at Hokksund jente- og guttekorps skulle på tur. Bussen kom litt sent, men da den først kom, var det stor jubel og liten plass.
På båten til Kiel, var det stor stas da alle fikk egne lugarer og nøkler. Og det var bra, slik at vi etter et ”spis-så-mye-du-vil-så-fort-du-vil-måltid” kunne gå og legge oss gode og mette.
Dagen etter ble vi stuet inn i en buss, og vi måtte sitte og se på EU-kuene en hel dag, men det gav ingen demper på stemningen. Vi hadde det gøy hele turen.
Da vi kom fram til byen Zaandam i Nederland, viste det seg at vi skulle bo på DET luksushotellet. Det hadde bad, kabel-TV og telefon på hvert rom, en kjempefin heis, kult personell og vi fikk tre-retters middag hver dag! Dørene på rommene hadde til og med ”smekklås”, noe som kanskje ikke var så heldig fordi det var så altfor lett å låse inne nøklene…..
Vi hadde fullt program alle de fem dagene vi hadde i Nederland. Blant annet besøkte vi byene Gouda, hvor vi holdt en konsert og nederlenderne gråt da vi spilte nasjonalsangen deres, og Amsterdam, hvor vi kjørte kanal-båt og var på ”Madame Tussaud”. Ellers var vi på ”Dolphinarium” og fikk sett på delfinene, vi besøkte ”Mini-Nederland” og vi badet veldig mye. Vi hadde også et møte med et lokalt ”tromme-ensemble”. Dette ensemblet besto av en bestefar, to bestemødre, ei gravid datter, to ungdommer, en dirigent og tre tenner på deling. Ja, hele bygda var med.
Om kvelden besøkte vi byens ”McDonalds”. Der hadde vi litt underholdning, og så menget vi oss med de innfødte. Det vil si med de innfødte som turde menge seg med oss.
Det var en lærerik tur, og vi fikk mye ny kunnskap da vi besøkte vindmøllenes land. Vi lærte for eksempel at bølgen i EU er større enn her hjemme, temperaturen i EU er varmere enn her hjemme og språket i EU er mye vanskeligere enn her hjemme. Det fikk vi også erfare da vi skulle synge korpssangen vår på nederlandsk: ”Hier heeft u Hokksunds korps, hier komen wij, wij spelen alles voor u, hiep hoera in geuren en in kleur…”
Turen hjem ble en suksess, blant annet på grunn av den fine båten vi fikk kjøre. Her fikk vi nok et ”spis-så-mye-du-vil-så-fort-du-vil-måltid”, men denne gangen var det også et digert dessert-bord. Og uka hadde tydeligvis satt sitt preg på de av oss som benyttet fergekinoen. Kinovakta måtte nemlig gå og vekke disse da filmen var ferdig…
Vel hjemme i Norge hadde vi bare én stopp før vi kom til Hokksund. Der ble alle hentet, slik at vi kunne sove ut og slappe av resten av sommerferien.
Og alle var enige om at det hadde vært en fin tur.
For HJGK: Kjetil Karlsen og Karina Stehl.

Leder 1994- 1996 – Anne-Kate Firing.

1995
Korpset 45 år 1995.
45 års Jubileumskonsert på Eiker videregående skole, lørdag 11.mars 1995
I forbindelse med korpsets juletrefest 1995 ble Steinar Karlsen tildelt N.M.F.s hederstegn for 40 års aktiv innsats for korpsbevegelsen. Herunder aktiv musiker i guttekorpset, medlem av styret, samt leder i en periode, til sammen ca. 20 år. Karlsen er fortsatt medlem av korpset i jubileumsåret. Samme året ble Geirr Karlsen, som den første i Norge, tildelt NMFs 10-års medalje (Medalje nr. 1) for sin innsats i jente- og guttekorpset.

Brev fra Oddvar Hovin 2004:
1. Januar 1995 ble et av våre støttemedlemmer pensjonist. Han var lokomotivfører, stasjonert på Kongsberg med mye tjeneste på Numedalsbanen. Denne banen ble nedlagt i januar 1988 og Nye Numedalsbanen A/S overtok for turist- og chartertrafikk.Selskapet var avhengig av lokomotivførere og samtlige på Kongsberg tok sin tørn.
Ved avskjedslaget fikk vårt medlem som gave fra Nye Numedalsbanen A/S disponere motorvogna 1 dag. Han hadde ikke så stor familie så han inviterte korpset med på tur. En fin sommerdag ble turen avviklet. Bestemmelsessted var Veggli. Halvorsen som eier Veggli Vertshus skaffet tilveie 2 store griiller til vår disposisjon og vi fikk låne hans opparbeidede rasteplass. Som takk for hans velvilje spilte korpset utenfor Vertshuset til stor glede for gjester og turister.
Halvorsen fortalte at en dame skulle feire sin 80-årsdag og spurte om korpset kunne spille Congratulation da hu kom. Dessverre hadde ikke korpset disse notene med, men dirigenten sa at vi synger i steden.
På tegn fra Halvorsen sang hele korpset “bursdagssangen” for henne da hun kom. Dama ble så begeistret at hun gikk bort til dirigenten og takket samtidig som han fikk penger til korpset.
Etter dette gikk korpset bort til Veggli Handelslag hvor de hadde en liten konsert. Med dette var spillingen over og turen gikk til rasteplassen. Uten mat og drikke duger selvfølgelig heltene ikke.
Før hjemturen kom Halvorsen med is til samtlige turdeltakere. Korpset retter en stor takk til lok.fører Ullberg som tok en fridag for korpset.
Noen dager etter hjemkomsten fikk korpset et takkekort fra “bursdagsdama” som feiret dagen sin på Veggli Vertshus. Vedlagt takkekortet var det også lagt ved noen hundrelapper til korpset.
Etter dette gikk korpset bort til Veggli

——————————————————————————–

1996 – 2000.

Leder 1996-1997 – Anne-Kate Firing og Carita Kartevold.

Korpssang fra finlands-turen 1997
Melodi: En solskinnsdag, Postgirobygget

1) Vi reiste ut på tirsdag-
Arne var vår sjåfør
og Vidar han hang etter på slep.
Arne kjørte bussen som bestod av de unge
og Vidar han blei forbeholdt de tunge

2) Turen gjennom Sverige den var fredlig og stille
men Martin han trengte en pille.
Turen over Østersjø’n gikk lett som en plett,
men noen hadde aldri sett et vakum-toalett.

3) Vi steg så ut av båten, alle var der, min venn,
skjønt noen gjerne kunne blitt igjen.
Med dette menes Andersen som aldri kan love
at to små stakkars gutter kan få sove.

Refr.: Vi har det så bra, når vi til Finland skal dra.
Og om noen spyr på rekka,
så roper vi på “Pekka”.
Og Carita er med
med sin lokale armé.
Hun kjenner hele rekka
alt fra Sune og til “Pekka”.
Og blir du med og klunker litt på horna,
for horna er det beste vi vet.

4) Forbi meg suser Andersen med hårspray på issen,
han burde heller brukt den på brøstkassa.
Og i “bass-stua” på prestegår’n
der sitter vi medgjørlig
og lengter etter der hvor det er kjølig.

5) Selv om Lempälä var fint så reiste vi til Lovisa,
og der fikk alle sammen no’ å glis’a –
I gata borte ved Kulta grill der kjørte det biler
att og fram i motsatte filer

Refr.: Når vi med bussen skal dra
-Hvor er Arne blitt av ?
Og hva skal vi så gjøre
når ingen her kan kjøre.
Mens korpset vårt er duktig
er fan-klubben vår fuktig.
Der er alle med og traller
– med og uten baller.
Og blir du med og klunker litt på horna,
for horna er det beste vi vet.

6) En fotball-kamp med vold og blod
skal korpsturer ha.
Det er da vår kjære dirigent tar av.
Han burde heller lagd ti barn med sin lille ål
og hatt en kone som stod i mål.

7) Men turen den tar slutt som alle turer skal gjøre
og nok en gang må vi ut å kjøre.
Da håper vi at Arne stiller opp er her
og denne gang i DOB sine klær.

Refr.: Ja, vi har hatt det så bra
jada, jada, jada!!!!
Vi har hatt det så deilig
med mat med lite feil i.
Sjøl om rommet var trangt
har ingen fått bank.
For vi er flinke til å dele plassen-
i og utenfor dassen.
Og blir du med og klunker litt på horna,
for horna er det beste vi vet.
Korpset teller 50 medlemmer, herav 20 aspiranter.

Leder 1997-1998 – Åsmund Strømmen

I forbindelse med overgangen til år 2000 deltok korpset i ”Tusenårskonsert” 2. januar i Hokksundhallen, hvor de blant annet spilte Radetsky March av Johann Strauss, til stor begeistring fra publikum.

1999

I 1999 ble Hans B Sollie og Åsmund Strømmen valgt til ledere sammen. Dirigent første halvår var Sissel Gerhardsen Røine, og Nina Ek vikarierte for henne. Loppemarkedet ble utført 24-25 april. Korpstur til Kerteminde.
Hele vår, sommer og høst ble det arbeidet flittig mot julemesse 21. november.
VegarAlsaker- Nøstdal begynte som dirigent 24. august. Rolf Andersen hadde aspirantene.
Ved julegrantenninga dette året solgte vi blant annet 12 liter gløgg (ublandet) og 120 pølser.Høsten ble avsluttet med juleskrubb i svømmehallen 5. Desember og sanitetens julekonsert 19. desember.
Ved årsskiftet var det 66 medlemmer totalt. 13 rekrutter, 12 aspiranter og 41 i hovedkorpset.

2000

2000 begynte med Millenniumskonsert, men HJGK var også 50 år, så 18 mars ble det jubileumskonsert på Eiker VG, og jubileumsfest på Rådhuset med innbudte gjester og underholdning.
På årsmøtet ble Hans Bernhard og Åsmund gjenvalgt. Det ble holdt et ekstraordinært årsmøte 22. Februar, hvor Steinar Karlsen ble æresmedlem.
Jubileumstur til Estoril i Portugal 25-30/6. Turen ble vellykket for de som deltok. Mange medlemmer avsluttet karrieren i korpset med denne turen.

Jubileumsgaven fra ØEMK var en hel dag med instruksjon. Tirsdagskonserter ble innført ved at siste tirsdag i måneden skulle en instrumentgruppe være solister for resten av korpset fra kl 20:00-20:30.
Utdeling av reklame var en av inntektskildene som stadig ble diskutert om det er nødvendig å holde på med. Julemesse 18/11. Vi tok på oss varetelling på Spar. Jubileumsåret ble avsluttet med stemningskonsert i Haug kirke med Jonas Fjeld og to solister på fløyte og munnspill som gjesteartister. Vegar og Rolf er dirigenter.

——————————————————————————–

2001 – 2005.

2001

2001 ved årsmøtet ble Olaug Galambos ny leder og Anne Kathe Firing nestleder/sekretær.
Vi deltok i Buskerudfestivalen i underholdnings-konkurransen hvor vi fikk 85 poeng. En måned senere hadde vi seminar på Borgerstua i Eggedal.
Loppemarked og 1. mai ble det på samme helg, og dette året var vi få familier. Likevel ble det et overskudd på 82000,-
Sommerturen gikk til stevne i Kristiansand. En sak som gjør at vi fikk mye negativ PR i 2001 var telefonsalg av dopapir som ikke blir levert.
28/8 blir det nødvendig å ha et ekstraordinært årsmøte ettersom leder og nestleder av ulike årsaker trakk seg. Ny leder ble Hans B. Sollie og nestleder Øyvind Tollefsen. Terje Gulliksen tok over rekrutter og aspiranter på høsten. Rockekonsert 18/11og julemesse ble holdt samme helg. Juleskrubben ble avlyst. Ved årsskiftet var det 29 medlemmer i hovedkorpset, 2 aspiranter og 10 rekrutter.

2002

2002 var det året vi hadde ABBA-prosjektet. Håvard Lind dro det hele i gang, og det førte til mye arbeid, men også mye glede da det musikalske løsnet. Vi deltok til og med på musikkstevne på Lillehammer hvor vi åpnet det hele med utdrag av Abba-konserten i Lysegårdsbakkene.
Årsmøtet valgte Roar Spets Halstadtrø som leder. I Buskerudfestivalen fikk vi 92 poeng og tredjepremie i underholdningskonkurransen 10/3. Ved seminaret på Borgerstua 15-17 mars var Marita Moen så uheldig å brekke en finger under aking utenfor skolen. Arnstein Nygård kjørte bussen til Lillehammer og Hunderfossen. Høstseminar på Hokksund Barneskole. Ikke julemesse i 2002. Derimot startet vi med utdeling av telefonkataloger. Korpset inngikk avtale med Øivind.Tollefsen om leie av nytt loppelager.

2003

Leder er Roar Spets Halstatrø og dirigent frem til sommeren var Vegar Alsaker-Nøstdahl som da ble avløst av Ingunn Lia Pedersen

2003 begynte med ”stjernedryss” på Varlo Grendehus 12/1. På årsmøtet ble Roar gjenvalgt som formann, og Kari Moen gjenvalgt som sekretær. Dessuten ble Oddvar Hovind enstemmig valgt som æresmedlem. Seminaret ble lagt til Folkemusikksenteret i Prestfoss ettersom Borgerstua var opptatt. Vårkonsert 30/3 med Gustav Jørgensen som ”sjarmerende uforberedt konfransier”.
Marsjøvelser med Trond Nilsen blant annet inne i Vestfossenhallen.
Nordisk korpsfestival ble arrangert i Hokksund, og vi var verter for et korps fra Pernu i Estland som bodde hos familier i korpset. Masse arbeid, men veldig moro for oss som hadde besøk. Vi fikk mye positiv respons tilbake. Gjestene ble i tillegg til det offisielle programmet tatt med til Vikersundbakkene, bading på Furumo, til kraftstasjonen på Labro og tur til Hoensvannet. Det siste var nok det som var mest vellykket med ”landskamp” i fotball (og den gikk hardt for seg) og grilling. Sommertur til Mandal. Hans B. Sollie kjørte bussen.

På sommeren fikk korpset egen hjemmeside med Bjørn Arthur Kvalsvik som initiativtaker og WebMaster. Ny Dirigent fra høsten ble Ingunn Lia Pedersen. Rolf og Terje delte på rekrutter og aspiranter. På høsten ble det felles seminar med VJGK i Vestfossen. Høstkonsert, julegrantenning og Sanitetens julekonsert.
Det ble arbeidet med felles øvingslokaler i Hokksund Barneskole, og med ”Tutti korps” – at alle medlemmer skal få instruksjon i musikkskolen. Ved årsskiftet var det bare 24 medlemmer i hovedkorpset, men det var en stabil gjeng og så var det veldig god rekruttering i 2003. 15 aspiranter og 17 rekrutter.

2004

Antall medlemmer i hovedkorpset: 36 Aspirantkorpset: 17 Rekruttkorps: 14

Dirigent for hovedkorpset 1. halvår:
Ingunn Lia Pedersen

Dirigent for hovedkorpset 2. halvår:
Ingunn Lia Pedersen

Dirigent for aspiranter og rekrutter 1. halvår:
Rolf Andersen og Terje Gulliksen

Dirigenter for aspiranter og rekrutter 2. halvår:
Rolf Andersen

Leder
Bjørn Arthur Kvalsvik

HJGK deltok på Buskerudfestivalen for første gang på lenge. Resultatmessing ingen suksess men verdifull erfaring for medlemmene. Tribal War Chant og Carneval de Brasil ble fremført.

Elton John konsert søndag 2.mai på Eiker videregående skole sammen med medlemmer fra Hokksund Mannskor, Celebration, Vox Egeri og Krogstad Storband. Innleid gjestevokalist var Kim Alexander Tangen.
Dette sa pressen:
Om du er ekte Elton John fan og ikke var på konsert på Eiker videregående i går, er det mulig du gjorde en brøler.
Konserten, “a Tribute to Elton John” trakk nemlig fulle hus i gymsalen på Eiker videregående skole i går. Ikke en stol av de 360 fremsatte var ledig da Hokksund jente- og guttekorps med samarbeidspartnere arrangerte konsert i ekte Elton Johnstil. Hva det innebærer? Først og fremst var mange av den engelske stjernens mest kjente sanger på programmet til hokksundkorpset. Som perler på snor kom de velkjente slagerne ” Dont og breaking my heart” og “Don`t let the sun go down on med.” Et must på Elton John konsert er også “Candle in the Wind”, sangen Elton John dikterte som en avskjed til prinsesse Diana. Rett før pausen kunne publikum lytte til denne nydelige balladen. Linn Margrethe bidro som solist på ” Don’t og breaking my heart” sammen med tenor i Celebration, Kim Alexander Tangen. Konserten kom som et initiativ fra noen av medlemmene i korpset som ønsket å spille noe av Elton John.

17. mai gikk HJGK fra Hokksund Barneskole. Til tross for minimalt med trening marsjerte korpset over all forventning. Tom Erik Galambos gjorde en glitrende jobb som marsj-instruktør.

HJGK deltok på Kragerøfestivalen før sommerferien. Korpset spilte bra og virket stødig og modent.
Ut mot Havet spillingen på Jomfruland ble en springmarsj frem og tilbake for i det hele tatt å rekke fergen.
Et voldsomt regnvær ødela returen etter oppmarsjen.
Husbandet ble blåst liv i rett i forkant av festivalen og spilte på et par restauranter på lørdagskvelden

Høsten 2004 fikk alle medlemmene tilbud om særinstruksjon hos Øvre Eiker Kommunale Musikk- og Kulturskole. Medlemmene har gjennom denne ordningen fått et musikalsk løft.

HJGK hadde en høstkonsert på Rådhuset. En kommentar fra en av tilskuerne: ”Jeg har aldri hørt korpset så bra”. Også Aspirantene og Rekruttene gjorde en glimrende forestilling.

Musikkskolen hadde huskonsert med flere av instrumentgruppene samt at flere hadde juleavslutningskonserter

2005

Dirigent for hovedkorpset
Ingunn Lia Pedersen

Dirigenter for aspiranter og rekrutter:
Rolf Andersen

Leder
Roar Spets Halstadtrø

Året startet med stjernedryss på Varlo Grendehus den 9. januar og kretskorpssamling på Hokksund Barneskole 14 dager senere. Det neste som var litt spesielt dette året var at korpset ble engasjert til å spille i TV. Et program i TV-Norge som het Ekstrem oppussing hadde et prosjekt med å pusse opp et hus på Røren. Når eierne kom tilbake fra ferie skulle de få overlevert huset med blant annet korpsmusikk. Vi lærte mye på dette. ”En halvtimes jobb”, var det sagt, men det gikk minst 2,5 time. Ikke nok med det, men det var minus 14 grader og sur vind. Mange frøys og tamburmajor Maricela stilte i hvit uniform med skjørt og tynn strømpebukse. Det var litt av en prestasjon! Etterpå ble det sagt av de som så programmet at det hadde vært med et korps, men det var ikke godt å si hvem det var for innslaget var så kort. Jeg tror vi i framtiden blir meget skeptiske til slike oppdrag. I alle fall kommer vi til å kreve en helt annen betaling…..

Roar Spets Halstadtrø ble valgt til leder på årsmøtet.

HJGK ble nummer 1 på Buskerudfestivalen med numrene The Sleeping Place of the Stars og Jubilance. HJGK fikk 92 POENG, og dermed 1. ÆRESPRIS

Loppemarkedet i 2005 ble en gigantsuksess. Både finansielt og organiseringsmessig. Loppemarkedet er nå hovedfinansieringen av korpset.

Marsjøvelser med Tom Erik Galambos.

I tillegg til de vanlige spillejobbene var korpset og spilte for æresmedlemmene Steinar og Oddvar som fylte henholdsvis 60 og 75 år. Vi deltok også på et arrangement 11. juni i anledning at det var 100 år siden unionsoppløsningen. Sommerturen gikk til Danmark i buss fra Team tour. Det ble lite spilling på turen. Da vi prøvde å dra i gang en konsert på vandrehjemmet vi bodde så truet naboene med å anmelde oss. På den spillingen vi hadde i Køge høljet regnet ned. Eller var været fint hele tiden og de som var med hadde en fin tur med høydepunkter som besøk i Tivoli og 3D-kino. Finest var det på stranda der det gikk i volleyball og bading.

20 november var det klart for 55 års jubileumskonsert på Gymnaset. Programmet var hentet fra det vi syntes best om fra de siste 10 år og konserten hadde også navnet ”Best of”. Det ble blant annet gjensyn med noe Elton John stoff og andre godbiter. Det mange nok vil huske best fra denne konserten var det proffe opplegget med lyd og lys i regi av Ola. Lina Kristine var solist på mannskorets nattkonsert.

Ved utgangen av året hadde korpset 36 medlemmer i hovedkorps, 18 aspiranter og 14 rekrutter.

2006 – 2010.

2006

Dirigent for hovedkorpset
Ingunn Lia Pedersen

Dirigenter for aspiranter og rekrutter:
Rolf Andersen

Leder
Roar Spets Halstadtrø

Dette året prøvde vi med stjernedryss på klubbhuset til Eiker Kvikk ettersom Varlo var opptatt. Det var en hyggelig juletrefest, men med så mange aktive og deltakende medlemmer ble det litt liten plass.

19. januar fikk vi sammen med Vestfossen JGK besøk av HMKGardes musikkorps i Flerbrukshallen i Vestfossen. Vi sto for kafeteriadrift og var oppvarmingsband. Medlemmer og foreldre som hjalp til kom inn gratis. Garden hadde generalprøve i anledning sitt 150-års jubileum. Det var en fin opplevelse.

På årsmøtet ble Roar gjenvalgt som formann med Wenche Sæthra som sekretær. Årsmøtet bestemte at fra og med 2006 skal stjerneutdeling foregå på våren. Ingunn Lia Pedersen er Dirigent for hovedkorps og Rolf Andersen har Rekrutter og Aspiranter.

Vinterseminaret ble holdt på et vandrerhjem i Tønsberg. Igjen deltok vi på Buskerudfestivalen, men vi greide ikke å gjenta suksessen fra året før.

Marsjøvelser på våren fikk vi hjelp til av to veterangardister. Loppemarkedet gir igjen solid uttelling, men er en stor jobb. Spesielt gunstig i år er sparte utgifter på tømming av søppel. Etter at musikkskolen åpnet sine lokaler i Vestfossen med hjelp av blant annet 8 musikere fra HJGK, dro de samme 8 til Ulricehamn med foreningen Norden. Ida Halstadtrø og Kari Anne B. Næss var med som reiseledere, og rapporter etter turen sier at musikerne gjorde et godt inntrykk på svensker, dansker og finner som også deltok i denne kulturuka

I år marsjerte HJGK med 2 spillende korps i 17. mai toget. Aspiranter og rekrutter gikk som eget korps, og publikum tok meget godt imot dette.

Sesongen ble avsluttet med konsert, grilling og stjerneutdeling på barneskolen. Sommertur til Larvik-festivalen.

På høsten ble det igjen oppstart med spilling for førsteklassingene ved barneskolen. Seminar også på Hokksund Barneskole hvor vi fikk god hjelp av musikere fra Øvre Eiker Musikkorps. Vi holdt også felles høstkonsert med Øvre Eiker. Vi bestemte oss for å delta i Buskerudfestivalen og NM i 2007. På høsten arrangerte vi igjen Kretskorpssamling. To av korpsets medlemmer (Håkon og Martin) deltok på mannskorets nattkonsert i kirka på Marimba og Xylofon med så stor suksess at de ble headhuntet til Vestfossen blandakor sin konsert på Fossesholm helga etter. Flere andre har gjort seg positivt bemerket på diverse konserter og tilstelninger i høst, men det vil gå for langt å liste opp alle.

Samarbeidet med musikkskolen går framover og det foreligger planer for hjelp til rekruttering samt hjelp til instruksjon på fellesøvelser en gang hver måned.

I 2006 kom det opp et skap på rådhuset hvor mange av korpsets klenodier står utstilt. Æren for at det har vært mulig har Adrian Kjølø Tollefsen, som har stått på med alt fra pengeinnsamling til bestilling og oppsetting.

Ved årets slutt har vi 32 medlemmer i Hovedkorps, 10 i aspirantkorps og 14 i rekruttkorps.