Hver vår er det rekrutteringskonserter på skolene  i 1. – 4.klasse. En tirsdag rett etter kan man komme på korpset og prøve instrumenter og sette opp en ønskeliste og i etterkant få delt ut instrument. Korpset har løpende opptak gjennom høsten og vinteren også.

Hver tirsdag kl. 17:15-18:20 har aspirantkorpset fellesøvelse på Hokksund Ungdomsskole.
Aspirantkorpsets dirigent heter Ida Fuglerud.