Når man har gått 2 år i Aspirantkorpset, starter man i Hovedkorpset.

Her kan man være med til man går ut av 3. Klasse i videregående skole, dvs til man er 19 år.

Det er øvelse hver tirsdag kl 17:45-20:15.

Hovedkorpset har konserter hvert år, sammen med rekrutt- og aspirantkorpset

Dirigenten heter Ingunn Lia Pedersen