Etter et år i Aspirantkorpset, begynner man i Juniorkorpset.

Her går man i 2 år, før man blir med i Hovedkorpset.

Hver tirsdag kl. 18:15-19:30 har juniorkorpset fellesøvelse på Hokksund Ungdomsskole.
Dirigent for Juniorkorpset er Ida Fuglerud.