ÅRSHJUL Øvre Eiker skolekorps

revidert januar 2017

MÅNED

ANSVARLIG

JANUAR
Innkalling til årsmøte Sekretær
Årsrapporter til sekretær Alle
Sjekke uniformer – bestille Uniformsansvarlig
Påmelding til konkurranser Musikalsk ansvarlig
Påmelding til sommerturer Musikalsk ansvarlig
Send ut oversikt over korpsvakter fram til årsmøtet Musikalsk ansv/korpsv
Bestille rom til årsmøte Leder
FEBRUAR
Sende ut saksliste årsmøte m/årsrapporter og regnskap Sekretær
Sende endringer i styret til Brønnøysundregisteret Kasserer
Sende endringer i styret til NMF Sekretær
Begynne å forbrede loppemarked
– annonsere
– se egen loppeplan
Dugnadsansvarlig
Skjema RF-1321 Tredjepartsopplysninger –
Betalinger til selvstendig næringsdrivende frist 15.02
Kasserer
Fakturere kontingent Kasserer
MARS
Send ut oversikt over korpsvakter fram til årsmøtet Musikalsk ansv/korpsv
Loppemøte – forerede Dugnadsansvarlig
Søke NMF om frifond kategori 2  – frist 1.4.
Kategori 1 går av seg selv
Leder/Sekretær
Søke NMF om Instrumentfondet – frist 01.04 Kasserer
Overgangsmøter nye verv Styret
Søke Øvre Eiker musikkråd om støtte Kasserer
APRIL
Søke om leie kultursalen til øvelse for neste år Leder/musikalsk ansv
Avtale med kulturskolen om rekrutteringskonserter Musikalsk ansvarlig
Lage rekrutteringsbrosjyrer Musikalsk ansvarlig
Avholde dirigentmøte Leder/musikalsk ansv
Bestille Hokksundhallen for neste års loppemarked Dugnadsansvarlig
Arrangere salg/bytte kveld
MAI
Planlegge høstsemesteret Styret
Bestille sted for seminar – høst Musikalsk ansvarlig
Bestille 10-års gave Musikalsk ansvarlig
Sjekke stjerner og medaljer Musikalsk ansv/Uniform
JUNI
Gi beskjed til kulturskolen om nye rekrutter Musikalsk ansvarlig
Søke Sparebanken Øst om pengestøtte Leder
Planlegge høsthalvåret Styret
Ta kontakt med skolene ang 1.kl spilling Leder/Sekretær
Søke NMF om VO-midler – frist 30.06 Leder
A05 Forenklet A-melding for veldedige og allmennyttige organisasjo kasserer
Innrapportering/innbetalig skattetrekk, kasserer
Oppdatere terminliste for høsten på hjemmesiden Sekretær
Melde inn alle nye rekrutter i korpsdrift Sekretær
Søke NMF om momskompensasjon  – frist 15.juni kasserer
AUGUST
Sende ut hentelister loppemarked Dugnadsansv/sekretær
Send ut oversikt over korpsvakter fram til årsmøtet Musikalsk ansv/korpsv
Velge nye tillitsvalgte i HK – første øvelse etter ferien Musikalsk ansv/korpsv
Gå gjennom trener og dirigentkontrakter/stillingstr. Leder/Styret
SEPTEMBER
Sjekke leiekontrakter lager/låve Leder
Bingosøknad kasserer
OKTOBER
Søke tilskudd Thea Braathens legat Kasserer
Søke tilskudd i Oskar Bakkeruds legat Kasserer
Avholde dirigentmøte Leder/musikalsk ansv
Bestille sted for seminar for våren Musikalsk ansv
Bestille marsjinstruktør for våren Musikalsk ansv
Fakturere kontingent Kasserer
NOVEMBER
Rapportering til Instrumentfondet NMF Kasserer
Søke Sparebanken Øst om støtte Leder
DESEMBER
Årsrapport til NMF – frist 15.desember Leder
Søke NMF om VO-midler – frist 20.desember Leder/sekretær
Send oversikt til valgkomitteen Sekretær
A05 Forenklet A-melding for veldedige og allmennyttige organisasjon Kasserer
Innrapportering/innbetalig skattetrekk, Kasserer
Oppdaterer terminliste for vårhalvåret på hjemmesiden Sekretær