Etter et år i Rekruttkorpset, begynner man i Aspirantkorpset.

Her går man i 2 år, før man blir med i Hovedkorpset.

Hver tirsdag kl. 18:15-19:30 har aspirantkorpset fellesøvelse på Hokksund Ungdomsskole.
Dirigent for Aspirantkorpset er Vibeke Kohl.