Øvre Eiker skolekorps er inndelt i 4 grupper. Rekrutter, Aspiranter, Hovedkorps og Drill. Les mer om de forskjellige gruppene på lenkene under.

 

Rekruttkorps

Aspirantkorps

Hovedkorpset